Nie możemy brać za pewnik tego, że zawsze będziemy oddychać czystym powietrzem! W wielu częściach świata ludzie codziennie wdychają zanieczyszczenia. Jeśli cząsteczki stałe lub dwutlenek azotu dostaną się do naszych płuc, rodzi to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Walkę o czyste powietrze trzeba zacząć natychmiast!

Dane przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) mówią same za siebie. Ponad 90 procent światowej populacji oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a każdego roku ponad 7 milionów ludzi umiera przedwcześnie właśnie z tego powodu. Dla porównania: około 1,35 miliona ludzi na całym świecie ginie każdego roku w wypadkach drogowych.

Powietrze zanieczyszczone pyłami jest tak niebezpieczne, ponieważ bardzo drobne cząsteczki wnikają głęboko do płuc, a stamtąd do krwiobiegu. Powodują infekcje dróg oddechowych, przewlekłe choroby płuc, nowotwory, choroby serca lub udary. Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) szczególnie groźne są pyły zawieszone, dwutlenek azotu i ozon w warstwie przyziemnej.

WHO wskazuje, że najwyższe poziomy zanieczyszczenia powietrza występują we wschodniej części Morza Śródziemnego i Azji Południowo-Wschodniej. Następne na niechlubnej liście są miasta o niskich i średnich dochodach w Afryce i na zachodnim Pacyfiku. Poziomy zanieczyszczenia powietrza są najniższe w krajach o wysokich dochodach. Tu prym wiodą państwa w Europie, obu Amerykach i na zachodnim Pacyfiku. Głównymi czynnikami, powodującymi zanieczyszczenie powietrza przez człowieka, są sektor energetyczny, przemysłowe procesy produkcyjne, transport drogowy i rolnictwo.

Około 400 tysięcy przedwczesnych zgonów można przypisać cząsteczkom stałym

O tym, że w kwestii walki z zanieczyszczonym powietrzem jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w Europie, świadczą dane EEA. Szacuje się, że około 400 tys. przedwczesnych zgonów można przypisać wyłącznie pyłom zawieszonym.

Komisja Europejska w „Raporcie w sprawie perspektyw zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej” wskazuje, że liczba ta może spaść przynajmniej do 194 tys. zgonów do 2030 r. Będzie tak jedynie wtedy, jeśli członkowie UE wdrożą właściwe działania zgodnie z prawodawstwem unijnym.

Aby lepiej zrozumieć wyzwania związane z poprawą jakości powietrza na poziomie lokalnym, w 2012 roku EEA uruchomiła projekt pilotażowy, który realizowała z wieloma miastami europejskimi. Wzięły w nim udział m.in. Antwerpia, Berlin, Madryt, Mediolan, Paryż, Praga i Wiedeń.

Miasta te rozszerzyły na przykład dostępność do sieci ogrzewania miejskiego, promowały jazdę na rowerze, zaostrzyły ograniczenia prędkości i wprowadziły systemy opłat dla samochodów. Inne udane inicjatywy objęły przenoszenie zakładów przemysłowych, modernizację małych spalarni i kotłów, stosowanie czystszych paliw do ogrzewania. Europejskie metropolie wprowadziły też przyjazne dla klimatu autobusy i tramwaje oraz strefy ruchu niskoemisyjnego.

Ponadto EEA i Komisja Europejska opracowały Europejski Indeks Jakości Powietrza. To narzędzie internetowe, które wykorzystuje dane (aktualizowane co godzinę) z ponad 2000 stacji monitorujących w całej Europie, do sprawdzania aktualnej jakości powietrza w konkretnym domu, miejscu pracy lub miejscu podróży.

Czyste powietrze to fundament życia

W kwestii poprawy jakości powietrza warto zwrócić uwagę na aspekt wskazywany przez Jürgena Bachmanna, kierownika Działu Pomiaru Emisji w Pionie Przemysłu, Budownictwa i Nieruchomości w DEKRA Automobil GmbH w Stuttgarcie. Ekspert stwierdza: ​​„Niezależnie od zastosowanych środków zaradczych, niezwykle ważne jest nie tylko monitorowanie stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. Równie istotne jest także konsekwentne unikanie lub minimalizowanie możliwych zanieczyszczeń u źródła i wspieranie tego odpowiednimi pomiarami”.

Bachmann wie, o czym mówi, w końcu pomiary emisji mogą wskazywać na awarie lub usterki, które być może jeszcze nie zostały zauważone gołym okiem. „Nawet małe pęknięcie w filtrze może mieć poważne konsekwencje”, podkreśla ekspert DEKRA. Bez względu na charakter uszkodzenia należy je jak najszybciej naprawić. Zarówno dla dobra danej firmy, której celem jest przestrzeganie wartości dopuszczonych do eksploatacji, jak i w interesie osób, dla których czyste powietrze jest fundamentem życia.

Dziesięć krajów o najlepszej jakości powietrza na świecie:

 • Finlandia
 • Australia
 • Szwecja
 • Islandia
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Kanada
 • Irlandia
 • Szwajcaria
 • Francja

Dziesięć krajów o najgorszej jakości powietrza na świecie:

 • Pakistan
 • Indie
 • Nepal
 • Uzbekistan
 • Tadżykistan
 • Lesoto
 • Kamerun
 • Mongolia
 • Sudan
 • Afganistan

Na podstawie: Matthias Gaul, “Clean Air for the World”, DEKRA Solutions