Dziś rozpoczął się World Green Building Week 2020, którego hasłem w tym roku jest #ActForClimate. DEKRA regularnie bierze udział w tym wydarzeniu, którego celem jest promocja nisko- i zeroemisyjnego budownictwa. Nie inaczej jest w tym roku. Z tej okazji na kilka pytań odpowiada Agnieszka Surma, Menedżer Regionalny DEKRA Polska.

W jaki sposób DEKRA uwzględnia kwestie związane z kryzysem klimatycznym w swojej strategii? Jakie konkretne działania na rzecz klimatu podjęła DEKRA?

Agnieszka Surma: Grupa DEKRA od kilku już lat prowadzi konkretne i wymierne działania proklimatyczne, w wyniku których co roku otrzymujemy srebrny medal ECOVADIS Rating. W obszarze ochrony klimatu i oszczędności zasobów osiągnęliśmy już pierwsze rezultaty, m.in. przechodząc na zasilanie “zieloną” energią elektryczną w Niemczech.

Przejście całej Grupy DEKRA na zieloną energię elektryczną do 2025 r. pozwoli nam ograniczyć emisję dwutlenku węgla o około 22 750 ton rocznie.

W Polsce wspieramy lokalny i globalny biznes w aktywnościach na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, oferując szeroki wachlarz usług, takich jak:

 • certyfikat HQE;
 • certyfikacja BREEAM, LEED, WELL;
 • ocena środowiskowa;
 • certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001;
 • certyfikacja systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001;
 • bezpieczeństwo chemiczne produktów i komponentów;
 • bezpieczeństwo elektryczne produktów i komponentów;
 • jakość, wydajność i bezpieczeństwo oświetlenia;
 • badanie i certyfikacja produktów (deklaracje środowiskowe EPD, oznakowanie CE i B);
 • audyt prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych (Due Diligence środowiskowe);
 • audyt energetyczny, certyfikaty efektywności energetycznej;
 • certyfikacja łańcucha dostaw FSC/PEFC;
 • certyfikacja produkcji żywności zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju REDcert2;
 • certyfikacja biomasy i biopaliw – REDcert EU, INIG EU;
 • certyfikacja biopaliw KZR INiG.

A jak w Polsce wyglądają działania na rzecz ochrony klimatu od strony instytucjonalnej  (przepisy prawa, zachęty itp.)?

Agnieszka Surma: Wciąż wiele pozostaje do zrobienia, aby zwiększyć udział odnawialnych źródeł w produkcji energii. Ponieważ mamy problemy z osiągnięciem 15 proc. udziału, duży nacisk należy położyć na egzekwowanie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie nowych i odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach.

Uważam, że kluczowe znaczenie ma opracowanie i wdrożenie przez sektory rządowy i bankowy systemu zachęt finansowych, aby zainteresować osoby fizyczne budową lub zakupem “zielonych budynków”. Wysokie koszty mogą zniechęcać do tego potencjalnych inwestorów, dlatego ważne jest ich równoważenie za pomocą programów wsparcia finansowego, ukierunkowanych na wsparcie zrównoważonego rozwoju.

 

Agnieszka Surma

Agnieszka Surma

 

W przypadku branży budowlanej, które usługi mogą przyczyniać się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju?

Agnieszka Surma: Z perspektywy branży budowlanej, która ma kluczowy wpływ na klimat, ponieważ odpowiada za 40 proc. produkcji gazów cieplarnianych oraz 11 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla, generowanej przy wytwarzaniu materiałów budowlanych, nie ma już powrotu od przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym. W związku z tym konieczne są działania edukacyjne i uświadamiające, zarówno dla całego sektora, jak i dla użytkowników końcowych.

Usługami, które z powodzeniem znalazły swe miejsce na polskim rynku, są systemy certyfikacji budynków w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak np. HQE.  Funkcjonujące w ich ramach schematy oceny zapewniają całościowe spojrzenie na zrównoważone budownictwo, poprzez wdrażanie nie tylko szeregu sprawdzonych norm w zakresie ochrony środowiska, ograniczenia zużycia energii czy gospodarowania odpadami, ale także wpływu budynków na zdrowie i komfort jego mieszkańców. Ponadto certyfikaty te wpływają na budowanie świadomości i rozwój dobrych praktyk wśród użytkowników końcowych.

Agnieszka Surma jest Menedżerem Regionalnym DEKRA Polska Sp. z o.o. w obszarze usług dla branży budowlanej.